• SRB-Lesovereenkomst

SRB Lesovereenkomst

Een goede rijschool werkt met een duidelijke lesovereenkomst. Hierin staan je rechten, maar ook je plichten, tijdens je rijopleiding. SRB erkende rijscholen werken met de SRB lesovereenkomst, maar jouw rijschool kan ook een eigen lesovereenkomst hebben opgesteld.

Een lesovereenkomst is alleen geldig als deze zowel door jou als je rijinstructeur (of vertegenwoordiger van je rijschool) is getekend! Daarom moet je zorgen dat je zelf ook altijd een getekende kopie van de lesovereenkomst in je bezit krijgt.

Deze algemene lesovereenkomsten zijn echter meestal minder compleet waardoor je in geval van (ernstige) specifieke problemen met je rijschool minder hebt om op terug te vallen. Je kunt je bijvoorbeeld niet wenden tot de SRB bemiddelingsregeling waarbij SRB erkende rijscholen wel zijn aangesloten. Of een rijschool SRB erkend is, is te controleren via onze pagina deelnemers. De SRB erkende rijscholen zullen eventuele problemen echter netjes voor je oplossen. De beste reclame is immers een tevreden klant!

Rijschool zonder lesovereenkomst?

Werkt jouw rijschool niet met een lesovereenkomst, dan heb je een mondelinge overeenkomst. Ook deze is bindend, maar in de praktijk heb je weinig om op terug te vallen als je rijschool zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Vice versa ook niet overigens! Is er geen lesovereenkomst en jij zegt je rijles steeds te laat af (bijvoorbeeld op de dag zelf), dan wordt het voor je rijschool lastig dit lesgeld van jou te vorderen als je weigert deze rijles te betalen.

Tip!

Lees de lesovereenkomst en de algemene voorwaarden van te voren goed door. Ben je bijvoorbeeld ziek en zeg je je rijles 12 uur van te voren af, maar in de door jou getekende lesovereenkomst staat een annuleringstermijn van 24 uur voor een rijles, dan kun je hier ook niet moeilijk over doen, ook al zeg je voor je eigen gevoel op tijd af.

Heb je vragen over de lesovereenkomst, laat er dan ook iemand anders naar kijken. Je kunt met je vragen over de lesovereenkomst eventueel ook terecht bij je rijinstructeur of je rijschool.

SRB lesovereenkomst opvragen

Ben je deelnemer van het SRB, vraag dan hier de lesovereenkomst en algemene voorwaarden op.