• Bemiddelingsregeling

Bemiddelingsregeling

Een SRB erkende rijschool doet zijn best om de leerlingen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er ondanks deze inspanningen, klachten zijn of ben je als leerling niet tevreden dan horen wij dat graag.

De SRB Bemiddelingsregeling

Een SRB erkende rijschool doet zijn best om de leerlingen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er ondanks deze inspanningen, klachten zijn of ben je als leerling niet tevreden dan horen wij dat graag.

Een gesprek met de betrokken rijinstructeur leidt meestal tot een passende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kan een leerling een beroep doen op de bemiddelingsregeling.

Met deze bemiddelingsregeling willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie tussen onze rijschoolhouders en de leerlingen.

Uitgangspunten SRB Bemiddelingsregeling:

 • Klachten worden afgehandeld door de bemiddelingscommissie
 • Het bemiddelingsverzoek wordt na registratie bij de bemiddelingscommissie neergelegd
 • De bemiddelingscommissie doet onderzoek naar de oorzaak van de klacht
 • De bemiddelingscommissie doet een uitspraak over het verzoek en geeft zo nodig advies aan de directie van de rijschool over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht
 • Alle relevante informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier
 • Persoonlijke gegevens over de verzoeker en de wederpartij worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd
 • De bemiddelingscommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid

Indienen van een bemiddelingsverzoek

Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk worden gedaan binnen een periode van 4 weken, nadat het geschil waarvoor bemiddeling wordt gevraagd is ontstaan. Binnen een termijn van 3 werkdagen, nadat het verzoek is ingediend bij de rijschool, ontvang je als leerling een bevestiging van ontvangst van de rijschool. De rijschool stuurt vervolgens het verzoek door naar de bemiddelingscommissie.

Om het verzoek zo snel mogelijk te kunnen beoordelen zijn de volgende volgende zaken in de e-mail of brief van belang:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • De datum waarop de e-mail of brief is verstuurd
 • Een heldere beschrijving van het verzoek
 • Een kopie van de lesovereenkomst
 • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie er wordt verstrekt, hoe beter en sneller wij in staat zijn uw verzoek te beoordelen. Het verzoek kun je sturen naar:

Stichting Rijschool Belang
T.a.v. Bemiddelingscommissie
Heumenseweg 3
6603 CW WIJCHEN

of via:

info@rijschoolbelang.nl

Behandeling van het bemiddelingsverzoek

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek bij de bemiddelingscommissie ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt je geïnformeerd over de periode waarin je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. De bemiddelingscommissie streeft er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. De bemiddelingscommissie kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Stopzetting

Een bemiddelingsverzoek wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de verzoeker wordt ingetrokken of als blijkt dat er bij de verzoeker geen belang bij verder behandeling bestaat. Van het niet verder behandelen van het verzoek wordt onder vermelding van reden, een schriftelijke mededeling gedaan aan de betrokken partijen.

Beheer bemiddelingsdossiers

De bemiddelingsdossiers worden, gedurende de periode van tenminste één jaar nadat het verzoek is afgehandeld, bewaard.